Raporty

Najnowsze raporty dla branży IT

Raporty

Raporty, informacje branżowe i statystyki przygotowywane przez zespół SoDA w oparciu o dane zebrane wśród firm członkowskich mają ogromny wpływ na skalowanie i budowanie biznesu w branży IT. Odpowiadamy na potrzeby członków i przygotowujemy cenne informacje w intuicyjnej, przydatnej dla biznesu formie. Dzielimy się know-how na naszej platformie SoDA Academy – przestrzeni do wymiany wiedzy i szkoleń.
Raport-Placowy-SoDA

Raport Płacowy SoDA 2022

Badanie zostało przeprowadzone anonimowo wśród firm członkowskich SoDA.

Pobierz

Zobacz

Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy

Raport SoDA we współpracy z Fundacją Kronenberga Citi Handlowy.

Pobierz

Zobacz

Badanie Cloud 2021

Badanie wykorzystania rozwiązań chmurowych wśród firm SoDA. 2021

Pobierz

Zobacz

Wpływ Polskiego Ładu na dalszy rozwój SH

Raport zawiera ocenę skutków Polskiego Ładu na rozwój firm i strukturę zatrudnienia w firmach SoDA. Styczeń 2022

Pobierz

Zobacz

Wpływ Covid-19 na branżę Software House w Polsce

Trzecia edycja badania skupia się na obszarach zarządzania, transformacji cyfrowej, perspektyw na przyszłość, nowych modeli marketingu i sprzedaży, a także rozwoju, rentowności i stanu zatrudnienia w ponad 120 firmach zrzeszonych w SoDA. Poza analizą aktualnej sytuacji przedstawione są również porównania do poprzednich raportów SoDA oraz prognozy na przyszłość.

Pobierz

Zobacz