Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ta Polityka prywatności („Polityka”) opisuje ogólne zasady dotyczące zbierania i udostępniania danych osobowych oraz innych informacji o użytkownikach strony internetowej: www.sodapl.com i innych stronach SoDA (wszystkie strony w domenie „sodapl.com”). Polityka obejmuje informacje dotyczące praw użytkowników i wyjaśnia, w jaki sposób Administrator zbiera, używa i chroni otrzymane dane.

Kto jest Administratorem danych użytkowników?

Administratorem danych użytkowników strony internetowej (w tym danych osobowych) jest Stowarzyszenie Rozwoju Oprogramowania Software Development Association Poland (dalej zwane „SoDA”), z siedzibą w Krakowie (30-701), ul. Zabłocie 43a, Polska, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000747076.

Inne terminy i skróty używane w tej Polityce

 • RODO – Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.sodapl.com i inne strony SoDA (wszystkie strony w domenie „sodapl.com”). Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z wyżej wymienionej Strony internetowej.
 • Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • Newsletter – biuletyn wydawany okresowo przez Administratora, zawierający aktualne informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia, zorganizowanych wydarzeń, spotkań, wysyłany do użytkownika na jego lub jej prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. 

Jakiego rodzaju informacje zbiera SoDA?

SoDA może zbierać następujące dane:

 • dane wymagane do kontaktu z SoDA, zebrane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub w innej formie, oznacza to: adres e-mail użytkownika, imię, numer telefonu, treść wiadomości i nazwę firmy (opcjonalnie), przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolną zgodą użytkownika, którą można w dowolnym momencie wycofać;
 • dane wymagane do zainicjowania procedury „dołącz do SoDA” za pośrednictwem strony internetowej (adres e-mail użytkownika, imię i nazwisko, numer telefonu, treść wiadomości, nazwa firmy), przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolną zgodą użytkownika, którą można w dowolnym momencie wycofać; dane wymagane do zapisania się na newsletter (adres e-mail użytkownika), przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolną zgodą użytkownika, którą można w dowolnym momencie wycofać;
 • dane wymagane do rejestracji na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez SoDA (adres e-mail użytkownika, imię i nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy) zebrane za pomocą wszystkich rodzajów formularzy rejestracyjnych dostępnych na stronie internetowej i na innych stronach internetowych używanych przez SoDA jako platforma rejestracyjna, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolną zgodą użytkownika, którą można w dowolnym momencie wycofać;
 • inne dane zbierane za pomocą technologii plików cookie (lub podobnych), o których mowa poniżej, przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie działań statystycznych i prac rozwojowych przez okres ważności plików cookie (lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych).

Dlaczego SoDA zbiera dane użytkowników?

Zebrane przez Administratora informacje są wykorzystywane:

 • do kontaktu z użytkownikiem zgodnie z jego lub jej prośbą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i rozwiązania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celach związanych z procesem rekrutacji nowych członków SoDA za pośrednictwem procedury „dołącz do SoDA” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); do świadczenia usługi newslettera zgodnie z prośbą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); w celach związanych z rejestracją na wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez SoDA (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); do ulepszania i rozwijania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. RODO); do monitorowania aktywności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. RODO); w celach statystycznych, takich jak analiza wydajności strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. RODO);

Dane osobowe zbierane przez SoDA mogą być również wykorzystywane:

 • do świadczenia usługi Katalogu SoDA (wyszukiwarki firm informatycznych) i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolną zgodą użytkownika, którą można w dowolnym momencie wycofać;
 • do tworzenia bazy kontaktów biznesowych lub wysyłania komunikatów marketingowych i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do spełniania obowiązującego prawa i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas określony przepisami obowiązującego prawa;

Technologie plików cookie (lub podobne)

SoDA może również korzystać z plików cookie lub podobnych technologii do zbierania dodatkowych danych, w tym:

 • adres IP użytkownika, historia przeglądania użytkownika, informacje o linkach referencyjnych, szczegóły urządzenia użytkownika, np. unikalny identyfikator urządzenia, informacje o przeglądarce używanej do uzyskania dostępu do strony internetowej.

Strona internetowa używa następujących plików cookie:

 • pliki cookie Google Analytics, wygasające po 2 latach (_ga);
 • pliki cookie Google Analytics, wygasające po 1 minucie (_gat);
 • pliki cookie sesji Laravel Framework, wygasające po 1 godzinie.

Dane zbierane za pomocą plików cookie (lub podobnych technologii) mogą być wykorzystywane do dostosowywania strony internetowej do potrzeb użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa pozwala użytkownikowi zmienić ustawienia plików cookie. Brak zmian w powyższym zakresie będzie traktowany jako akceptacja stosowanych na stronie technologii plików cookie (lub podobnych).

Kategorie szczególnych danych osobowych

 • SoDA nie zbiera kategorii szczególnych danych, takich jak informacje dotyczące poglądów politycznych, religii, zdrowia ani orientacji seksualnej, o których mowa w art. 9 RODO.

Prawa użytkownika

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez SoDA, ma:

 • prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Środki bezpieczeństwa

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy użyciu odpowiednio zabezpieczonego sprzętu informatycznego, w tym oprogramowania anty-malware i anty-spyware, zapór ogniowych oraz serwerów z szyfrowanymi danymi na oddzielnej przestrzeni dyskowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez SoDA odbywa się zgodnie ze wszystkimi wymaganiami technicznymi i prawownymi wynikającymi z RODO i innych obowiązujących przepisów prawa.

Linki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać linki prowadzące użytkownika do innych stron internetowych (w tym do profili mediów społecznościowych SoDA). Odwiedzanie tych stron nie podlega niniejszej Polityce (z wyjątkiem stron w domenie „sodapl.com”). Dlatego też SoDA nie ponosi odpowiedzialności za dane użytkowników i ich ochronę prywatności.

Odbiorcy

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym usługi dla SoDA, w tym usługi hostingowe; partnerom SoDA, w tym współorganizatorom wydarzeń organizowanych przez SoDA.

Kontakt

 • Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w dowolnym czasie, aby uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania lub zamierzanego przetwarzania jego danych osobowych oraz we wszystkich innych sprawach związanych z niniejszą Polityką, wysyłając zapytanie na adres e-mail: contact@sodapl.com.