SoDA

Blog

Sprawdź aktualności SoDA

Sprawdź aktualności SoDA Sprawdź aktualności SoDA
Sprawdź aktualności SoDA Sprawdź aktualności SoDA

Znajdź interesujący temat

Stanowisko SoDA: Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego – zmiany prawne. Alert DZP

SoDA jako głos branży. Jak reprezentujemy polski sektor IT?

Oficjalne stanowisko SoDA w sprawie słów Premiera wygłoszonych podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego w Warszawie

W polowaniu na kruczki — Public Advocacy i prawo z SoDA

Apel SoDA o szybszą legalizację pobytu i zatrudnienia Białorusinów

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy już obowiązuje

Polski Ład — drugi list do Prezesa Rady Ministrów

Praca Zdalna — zmiany i nowe regulacje

Polski Ład — list do Prezesa Rady Ministrów