Reports | sodapl.com

Reports

Our Reports
Raport SoDA: Wpływ PŁ na dalszy rozwój SH 2022

Raport SoDA: Wpływ PŁ na dalszy rozwój SH 2022

Raport zawiera ocenę skutków Polskiego Ładu na rozwój firm i strukturę zatrudnienia w firmach SoDA. Styczeń 2022

Granularity of Growth 2021

Granularity of Growth 2021

We have analyzed the traffic, a granularity of growth, traffic sources, and channel effectiveness of 129 domains to check which strategies work and what needs to increase your inbound marketing capabilities.

SoDA Raport 2021 - Wpływ COVID-19 na Branżę Software House w Polsce

SoDA Raport 2021 - Wpływ COVID-19 na Branżę Software House w Polsce

Trzecia edycja badania skupia się na obszarach zarządzania, transformacji cyfrowej, perspektyw na przyszłość, nowych modeli marketingu i sprzedaży, a także rozwoju, rentowności i stanu zatrudnienia w ponad 120 firmach zrzeszonych w SoDA. Poza analizą aktualnej sytuacji przedstawione są również porównania do poprzednich raportów SoDA oraz prognozy na przyszłość.

SoDA Report 2021 - COVID-19 impact on the software house industry in Poland

SoDA Report 2021 - COVID-19 impact on the software house industry in Poland

The third edition of the report focuses on the areas of management, digital transformation, prospects, new marketing, and sales models, and also development, profitability, and employment in more than 120 SoDA companies. In addition to the analysis of the current situation, there are also comparisons to previous SoDA reports and forecasts for the future.

Newsletter

Newsletter

We keep our ears to the ground. Do you?

We’d like the software development environment to be up-to-date with all the news emerging nationwide/globally. Don’t miss out on new topics, events, and changes happening in the software development industry. Sign up for the newsletter to read all the crucial news from the IT world that you’ll find in your inbox.

Leave your email address and let’s stay in touch!