SoDA

Wykorzystanie Azure Logic Apps do integracji systemów

Kontynujemy cykl case study firm SoDA, w którym opowiadają jak udało im się stworzyć, rozwinąć lub zaimplementować produkty i usługi w oparciu o technologię Microsoft Azure.

Grow Uperion

W Grow Uperion tworzymy rozwiązania wzmacniające pracowników w osiąganiu celów biznesowych firmy. Cele mogą być różne, poczynając od sprzedażowych kończąc na szkoleniach. Cały proces opiera się o mechanizmy grywalizacji zwizualizowanej w formie indywidualnie rozwijanych obiektów dostępnych z poziomu naszej platformy. Nasze rozwiązanie umożliwia proste skalowanie liczby uczestników, co w kontekście realizacji np. celów szkoleniowych jest ogromną zaletą systemu. Mechanika działania platformy oparta o wizualizację efektów, stanowi kluczowy element systemu. Każdy uczestnik ma własny obiekt osiągnięć pokazujących jego cele indywidualne lub grupowe.

Do realizacji wdrożenia i wizualizacji postępów w formie rozwoju obiektów konieczny jest pewien poziom integracji z systemami klienta, który umożliwi nam wygenerowanie odpowiedniej reakcji w zależności od poziomu wykonania określonego razem z klientem celu. Celem może być dowolna wartość sprzedaży, stanu magazynowego czy wykonanie zadania lub wysłanie maila z odpowiednią treścią. Istotą jest przepływ informacji pomiędzy platformą a systemami po stronie klienta.

Tu rodzi się pierwsze wyzwanie — ponieważ systemów takich jest kilka rodzajów a każdorazowa integracja związana z tworzeniem kodu na potrzeby wdrożenia jest nieefektywna biznesowo. Odpowiedzią na te wyzwania są zyskujące na popularności rozwiązania typu low-code czy no-code, których dobrym przykładem jest pakiet Azure Logic Apps.

Zdecydowaliśmy się na użycie tego rozwiązania z kilku względów:

  • Łatwość integracji z różnymi systemami
  • Minimalne zaangażowanie po stronie programistów
  • Bezserwerowość
  • Opłaty tyko za wykorzystane zasoby
Grow Uperion

Jak wykorzystujemy je w praktyce?

Azure Logic Apps pozwalają nam połączyć się np. z systemem ERP klienta i uzyskać dostęp do określonych danych. Jeżeli pracownik raportuje wynik sprzedażowy lub wykonanie określonego zadania — czyli mówiąc wprost spływają do systemu ustalone dane Logic apss wykrywa je i wyzwala działanie po stronie naszego systemu. Logic apps można także zadaniować w taki sposób, aby reagowały, jeżeli nie otrzymają danych w określonym terminie. Możliwości jest wiele.

Zaletą Azure Logic Apps jest to, że takie przepływy danych mogą być wielopoziomowe i wywoływać reakcje w różnych scenariuszach Grow Uperion. Dzięki temu rozszerzamy spektrum możliwych integracji zewnętrznych, istniejących u klienta aplikacji, a ich wynik może być transponowany na wzrost nie tylko indywidualnego obiektu, ale może wywołać szerszą reakcję w zadanej grupie. Za sprawą takiego rozwiązania użytkownicy mogą obserwować swój postęp na bazie wielu różnorodnych danych i wskaźników, a także widzą zbiorczą reakcję danej grupy, do której przynależą. Wszystko to poprzez dobrze zaplanowane przepływy danych.

Jedną z ciekawych funkcji może być na przykład zastosowanie możliwości, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja. Weźmy dla przykładu dość prostą sytuację. Wyobraźmy sobie sytuacje, w której szkolimy 1000 pracowników z 13 krajów Europy. Jednym z zadań jest na przykład wysłanie zdjęcia przedstawiającego samochód. Aby zaliczyć to zadanie w normalnej sytuacji ktoś fizycznie musiałby ocenić 1000 zgłoszeń. Dzięki Azure Logic Apps to rozpoznanie może być przeprowadzone na wytrenowanym w rozpoznawaniu samochodów module SI. Oszczędność czasów i zasobów jest ogromna.

Zastosowanie Azure Logic Apps jest rozwiązaniem pozwalającym zautomatyzować szereg procesów, ograniczyć użycie cennych zasobów programisty oraz tworzyć różnorodne scenariusze przepływu pracy pomiędzy dwoma niezależnymi systemami. Dzięki temu nasza platforma w prosty sposób może czerpać dane z zewnętrznych środowisk i wykonywać określone zadania, co przekłada się na skalowalność naszego biznesu i duże możliwości dotyczące adaptacji do potrzeb klienta.

Przemysław Śnioszek

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów

AR w e-commerce: perspektywy, przewidywania, stan rynku

Sztuczna inteligencja w samochodach autonomicznych. Wywiad z Kubą Walińskim, CEO w Happy Team