SoDA

Case Study Intellias: IntelliWomen, czyli recepta na walkę ze stereotypami płci. Konferencja She is Tech

W odpowiedzi na wyzwania związane ze stereotypami płciowymi w środowisku zawodowym, firma Intellias postanowiła skoncentrować się na równości, różnorodności i inkluzywności (EDI) jako kluczowych wartościach. Tak powstał projekt IntelliWomen. Czym jest i jakie mają plany na przyszłość twórcy projektu nagrodzonego w trakcie SoDA Conference 2023?

Wiosną 2021 roku firma podjęła zobowiązanie do równouprawnienia kobiet, a wyniki są imponujące – od tego czasu odsetek kobiet w firmie wzrósł z 26% do 27,6% w 2023 roku. Warto również zauważyć, że liczba kobiet zajmujących stanowiska kierownicze znacząco wzrosła z 35,16% w 2021 roku do 43,81% (2023).

Społeczność IntelliWomen

W następstwie tych działań, firma Intellias stworzyła społeczność IntelliWomen, zrzeszającą ponad 450 kobiet z firmy. Ta społeczność pełni funkcję miejsca interakcji, wzajemnego wsparcia oraz środowiska rozwoju osobistego i zawodowego. Członkinie społeczności aktywnie angażują się w organizację spotkań, webinariów, działają jako mentorki na zewnętrznych wydarzeniach i wspierają inicjatywy charytatywne.

Równość płci to priorytet

Intellias chce być pracodawcą równych szans, więc skłoniło to zarząd firmy do podjęcia proaktywnych działań na rzecz stworzenia przyjaznego środowiska pracy dla kobiet w branży technologicznej. Program IntelliWomen to inicjatywa mająca na celu promowanie równości płci, wdrażanie podejścia uwzględniającego płeć we wszystkich procesach firmy oraz zapewnienie kobietom bezpiecznego, integracyjnego i wolnego od dyskryminacji miejsca pracy.

Bezpieczna przystań do dyskusji i rozwoju

Społeczność IntelliWomen stanowi bezpieczną przestrzeń, gdzie uczestniczki mogą swobodnie dyskutować o sprawach istotnych dla nich. Inicjatywa skierowana jest do kobiet w różnych stopniach zaawansowania kariery – od specjalistek po liderki, tworząc poczucie wspólnoty poprzez nawiązywanie kontaktów, programy mentorskie i rozwijanie potencjału zawodowego.

Zespół Intellias otrzymał nagrodę SoDA Awards (kategoria: Employer Branding) wręczaną podczas SoDA Conference 2023. Sprawdźcie, co nam powiedzieli po przyznaniu nagrody:

Ta nagroda SoDA za inicjatywę IntelliWoman jest szczególnie cenna dla Intellias. Znalezienie się w gronie zwycięskich firm motywuje nas do jeszcze większego wysiłku w tworzeniu komfortowego miejsca pracy i zapewniania wszystkim specjalistom i specjalistkom równych szans rozwoju zawodowego. Równość, różnorodność i integracja pozostają jednymi z kluczowych wartości firmy, niezależnie od tego, jak szybko się rozwijamy. Ważne jest dla nas promowanie równości płci w sferze technologicznej na wszystkich poziomach i chcemy, aby stało się to trendem dla całej branży IT. – powiedziała Anna Kosmala, Talent Delivery Manager w Intellias. 

She is Tech

Intellias ma ambitne plany na rozwój społeczności IntelliWomen. Kolejne spotkania online z gośćmi z całego świata są już w planach. 25 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja online She is Tech we współpracy z United Nation Women oraz prelegentkami i organizacjami z całego świata, m.in. SoDA.

Wśród wielu ciekawych nazwisk, takich jak Bianka Siwińska, Magdalena Gawłowska-Bujok, Milena Sakaguchi, Esther Liska, na scenie pojawiła się również Marta Kępa, Dyrektor Zarządzająca w SoDA. Marta podjęła temat kobiecego, szklanego sufitu w branży IT i odpowiedziała na pytanie, czy kobiety w naturalny sposób napotykają więcej przeszkód na drodze do kariery zawodowej niż mężczyźni.

Choć liczba kobiet w branży IT stale rośnie nie obserwujemy znaczącego wzrostu kobiet na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. Jednym z powodów może być brak wzorców do naśladowania dla kobiet już pracujących w branży technologicznej. Dlatego konferencja taka jak She is Tech może idealnie odpowiedzieć na tę potrzebę, pokazując inspirujące historie kobiet sukcesu i ich ścieżki kariery w technologii.Marta Kępa, Dyrektorka wykonawcza w Software Development Association Poland.

Podczas konferencji ekspertki omówiły kwestię, jak można zwiększyć odsetek kobiet w firmach technologicznych. Skoncentrowały się również na przywództwie i karierach kobiet, biorąc pod uwagę osobiste historie liderek i menedżerek najwyższego szczebla. Istotnym tematem była rola społeczności we wzmacnianiu pozycji kobiet w sektorze technologicznym, jak również poza nim. 

Jako SoDA popieramy takie inicjatywy i z chęcią wspieramy!

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów

AR w e-commerce: perspektywy, przewidywania, stan rynku

Sztuczna inteligencja w samochodach autonomicznych. Wywiad z Kubą Walińskim, CEO w Happy Team