SoDA

Obszary zaangażowania SoDA

Jako Organizacja Pracodawców Usług IT (Software Development Association Poland – SoDA), będąca przedstawicielem branży IT, uważnie obserwujemy proces legislacyjny i tworzenie prawa w Polsce. 

Zajmujemy stanowisko odnośnie poszczególnych aktów prawnych poddawanych konsultacjom społecznym. Dostrzegamy jednak, że szereg przepisów można poprawić już na początkowym etapie. Przy udziale firm, będących w SoDA polskie przepisy mogłyby w jeszcze wyższym stopniu uwzględniać wymagania nowoczesności i konkurencyjności na rynku światowym i europejskim. 

W związku z tym proponujemy i jesteśmy gotowi zaangażować się w następujące przedsięwzięcia:

POŁOŻENIE WIĘKSZEGO NACISKU NA TWORZENIE PRAWA W OBSZARZE INFORMATYZACJI I DIGITALIZACJI. 

Dziś w procesie Oceny Skutków Regulacji (OSR) kwestia informatyzacji jest poruszona marginalnie, wśród wielu pozostałych zagadnień, takich jak wpływ regulacji na demografię, zdrowie czy sądownictwo. Tymczasem nowoczesna Polska powinna traktować digitalizację i informatyzację jako kluczowy element konkurencyjności gospodarki. Jako branża jesteśmy w stanie zaangażować się i nauczyć legislatorów zmiany tego podejścia oraz uczestniczyć w takiej ocenie skutków regulacji.

WSPARCIE EKSPERCKIE POLSKICH ORGANÓW W PROCESIE TWORZENIA NOWYCH REGULACJI PRAWA EUROPEJSKIEGO.

Regulacje dotyczące cyfryzacji powinny uwzgędniać odpowiedzialne kształtowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.

WSPARCIE EKSPERCKIE POLSKICH ORGANÓW PRZY ODPOWIEDZIALNYM POZYSKIWANIU I DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW UNIJNYCH.

Środki nowej perspektywy, przeznaczone na unowocześnienie polskiej gospodarki. 

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Praca i odpoczynek, czyli przepis na sukces firmy IT? Jedna z firm członkowskich SoDA opowiedziała nam o korzyściach #workation

SoDA AI #5: Człowiek – największe zagrożenie dla cybersecurity w dobie AI?

SoDA AI #4: Jakie działania powinny podjąć rządy w obliczu dynamicznego rozwoju AI?