SoDA

Co nam mówi “Polski Ład”?

onieczność wdrożenia Planu Odbudowy nie podlega wątpliwości — bez wprowadzenia odpowiednich zmian nie poprawimy post-pandemicznej kondycji polskiej gospodarki. Jako Organizacja Pracodawców Usług IT mamy jednak nadzieję, że branża technologiczna nie zostanie pominięta, a władze dostrzegą jej potencjał i możliwości.

Przyglądamy się pierwszym zapowiedziom “Polskiego Ładu”, które na ten moment są dość ogólne. W momencie pojawienia się propozycji oficjalnych aktów prawnych jako partner społeczny i reprezentant wiodących firm technologicznych na pewno będziemy zaangażowani w uszczegółowienie i konsultacje ich ostatecznych treści.

Wprowadzanie radykalnych zmian, jak stała 9-proc. składka zdrowotna może być ryzykowne z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli dużej części przedstawicieli branży IT. Może to skutkować pogłębieniem się istniejącego już zjawiska, polegającego na tym, że Polscy specjaliści najwyższej klasy emigrują do regionów o niższych podatkach i relatywnie wysokim standardzie życia, np. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Wysp Kanaryjskich. Dodatkowo mniejsze firmy mogą nie udźwignąć nowego podziału kosztów i zniknąć z rynku, ponieważ nie będzie ich stać, by w postaci wyższych pensji zrekompensować pracownikom ponoszone koszty. Efekt? Na rynku pozostawiamy wyłącznie dużych graczy, odbierając szansę na rozwój tym, którzy mimo pandemii zdołali dotychczas ochronić swój biznes.

Jako SoDA widzimy również propozycje, które są korzystne dla polskiej branży IT, np. wsparcie firm poprzez ulgę podatkową zachęcającą przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe (ulga na robotyzację) czy ulgę na debiut na giełdzie (ulga na IPO). Dobrą decyzją jest też zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych rocznie (co dotyczy również JDG) oraz wsparcie w przypadku zatrudnienia innowacyjnych pracowników.

Już teraz istnieje ogromna potrzeba modyfikacji i wprowadzenia rozwiązań, takich jak IP BOX czy ulga dla pracowników kluczowych. Krokiem w dobrym kierunku jest więc deklaracja rozwinięcia obecnych działań, które już teraz cieszą się uznaniem, np. rozszerzenie programu Poland Business Harbour na inne kraje niż Białoruś czy ewaluacja reformy wprowadzającej Estoński CIT, który pozwoli na szybką konsolidację i zwiększanie przewagi konkurencyjnej.

Zadaniem SoDA jest reprezentowanie wszystkich przedstawicieli branży, bez względu na ich wielkość, dochody czy staż na rynku, dlatego po ogłoszeniu oficjalnych propozycji uregulowań jako strona społeczna zabierzemy głos w dyskusji.

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów

AR w e-commerce: perspektywy, przewidywania, stan rynku

Sztuczna inteligencja w samochodach autonomicznych. Wywiad z Kubą Walińskim, CEO w Happy Team