SoDA

Case study BlueRider.Software: Authentic Authism, czyli jak zrozumieć autyzm dzięki technologii

Autyzm jest jednym z najmniej zrozumianych zaburzeń neurorozwojowych, które często jest obarczone stereotypami i błędnymi przekonaniami. W odpowiedzi na tę trudność powstał projekt firmy członkowskiej SoDA BlueRider.Software “Authentic Autism”, który ma na celu zmianę społecznej percepcji autyzmu poprzez eliminowanie dezinformacji i promowanie rzetelnej wiedzy. 

Sebastian Burzyński, CTO w BlueRider.Software opowiedział nam szczegółowo, w jaki sposób platforma “Authentic Autism” przyczynia się do walki z uprzedzeniami oraz jakie są jej cele i dalsze plany rozwoju.

W jaki sposób “Authentic Autism” przyczynia się do zmiany społecznej percepcji autyzmu i walki z uprzedzeniami?

Projekt “Authentic Autism”, zainicjowany podczas hackathonu Tech To The Rescue, ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu społecznego rozumienia autyzmu. Przez eliminowanie dezinformacji i promowanie rzetelnej wiedzy, nasz projekt przyczynia się do zmiany sposobu postrzegania osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Nasza współpraca z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Autistas de México, rozszerza nasze wpływy i pozwala na dotarcie do szerszej publiczności. Przedstawiamy autyzm jako aspekt neurologicznej różnorodności, podkreślając indywidualne potrzeby i wyzwania osób z autyzmem. Nasze działania skupiają się na demistyfikacji autyzmu, promowaniu dokładniejszego i bardziej empatycznego postrzegania, które przekłada się na większą akceptację i zrozumienie w społeczeństwie.

Jakie były główne cele i motywacje założenia projektu “Authentic Autism”?

Celem projektu “Authentic Autism” było stworzenie narzędzia, które realnie przyczyni się do poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Główną motywacją była chęć walki z dezinformacją i błędnymi przekonaniami na temat autyzmu, które dominują w przestrzeni publicznej. Brak na rynku aplikacji oferującej takie możliwości skłonił nas do wykorzystania AI, zaufanych źródeł oraz publikacji naukowych, aby weryfikować informacje i dostarczać rzetelne dane naukowo potwierdzone.

Jakie korzyści przynosi “Authentic Autism” osobom dotkniętym autyzmem oraz ich rodzinom?

“Authentic Autism” oferuje możliwość weryfikacji treści i artykułów, które mogą być nieprawdziwe lub nie mieć naukowego podłoża. Dla osób z autyzmem i ich rodzin jest to kluczowe, ponieważ w obliczu ogromnej ilości informacji w internecie, nasza aplikacja pomaga odróżnić fakty od mitów, zapewniając dostęp do wiarygodnych i bezpiecznych danych. Należy jednak podkreślić, że aplikacja nie zastępuje konsultacji ze specjalistami zdrowia psychicznego czy lekarzami, ale stanowi dodatkowe narzędzie wspomagające ich pracę, oferujące dostęp do aktualnych danych i badań.

Jakie są kryteria i proces weryfikacji informacji przed udostępnieniem ich na platformie “Authentic Autism”?

W “Authentic Autism” nie zajmujemy się bezpośrednią weryfikacją informacji. Wybieramy źródła o ugruntowanej reputacji w dziedzinie badań nad autyzmem, takie jak World Health Organization (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Proces ten polega na selekcji i agregacji informacji wyłącznie z tych renomowanych źródeł, co zapewnia, że treści dostępne na naszej platformie są rzetelne, aktualne i oparte na solidnych podstawach naukowych. 

Jak przygotowaliście architekturę platformy oraz z jakich technologii skorzystaliście i dlaczego?

Wybór technologii dla naszego projektu “Authentic Autism” opierał się na dokładnej analizie najnowszych trendów oraz głębokiej ekspertyzie naszego zespołu. Decyzję o użyciu Pythona podyktował fakt, że jest to język programowania, w którym ekosystem data science jest najbardziej rozwinięty. Wybór frameworka Fast API był podyktowany jego wydajnością i lekkością. Na froncie zdecydowaliśmy się na Reacta, głównie z powodu jego popularności i prostoty implementacji oraz integracji. React, będąc jedną z najbardziej cenionych bibliotek JavaScript, zapewnił nam elastyczność i wydajność w budowaniu interfejsu użytkownika.

Wykorzystanie Pinecone oraz LangChain było kluczowe dla naszych celów związanych z przetwarzaniem języka naturalnego. Pinecone posłużyło nam do efektywnego zarządzania i wyszukiwania danych w sposób skalowalny, co jest niezbędne w aplikacjach opartych na AI. LangChain z kolei, ułatwił nam integrację z zaawansowanymi modelami językowymi, umożliwiając precyzyjne przetwarzanie i generowanie języka naturalnego.

Wybór OpenAI jako modelu językowego LLM był podyktowany jego zdolnością do przetwarzania odpowiedzi na format zrozumiały i czytelny dla człowieka, co jest kluczowe w komunikacji z użytkownikami naszej platformy. Dodatkowo całość projektu została zdeployowana na chmurze AWS. Wykorzystanie Dockera oraz Nginx jako load balancer pozwala nam na efektywne zarządzanie kontenerami i zapewnia płynność działania naszej aplikacji. Dzięki Dockerowi możemy łatwo pakować, dystrybuować oraz izolować zależności aplikacji, co znacząco ułatwia jej wdrażanie i utrzymanie. Nginx, zastosowany jako load balancer, przyczynia się do optymalizacji przepustowości i zwiększenia niezawodności systemu, nawet w fazie, gdy nasza aplikacja nie wymaga jeszcze skalowania.

Jakie reakcje na platformę pojawiły się wśród społeczności osób w spektrum od czasu jej uruchomienia?

Reakcje na naszą platformę przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy słowa uznania od rodzin oraz opiekunów osób w spektrum autyzmu, które wyrażały wdzięczność za dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji, które tak ciężko teraz znaleźć. Dodatkowo zgłosiły się do nas różne organizacje non-profit, które wyraziły chęć wspierania rozwoju aplikacji. Współpraca z tymi organizacjami ma realny wpływ na funkcjonalność oraz przyszły kształt “Authentic Autism”. Ich wkład, zarówno w postaci wiedzy specjalistycznej, jak i doświadczenia w pracy z osobami z autyzmem, jest nieoceniony. Dzięki temu wsparciu nasza platforma ma potencjał do dalszego rozwoju i dostosowania do potrzeb szerszej społeczności.

Jakie są plany rozwoju projektu w przyszłości i czy są plany rozszerzenia zakresu działania platformy? Czy teraz lub w przyszłości napędzi ją AI?

W przyszłości planujemy dalszy rozwój “Authentic Autism”, w tym usprawnienia aplikacji i rozszerzenie jej funkcjonalności. Już teraz wykorzystujemy modele językowe, nie tylko do integracji z użytkownikiem, ale również do przetwarzania publikacji naukowych oraz artykułów dostępnych publicznie. W planach mamy dodanie funkcji, takich jak tryb ciemny, opcje konfigurowalne dla różnych potrzeb sensorycznych, powiązanie kont opiekunów z kontami podopiecznych, przypomnienia i zbiór danych o kryzysach. Chcemy również integrować informacje zewnętrzne, jak pogoda czy poziom hałasu. Dążymy do stworzenia kompleksowej bazy wiedzy i dodatkowych narzędzi wspierających osoby z autyzmem i ich opiekunów.

Projekt “Authentic Autism” wyznacza nowy kierunek w walce z dezinformacją i uprzedzeniami dotyczącymi autyzmu poprzez dostarczanie rzetelnych informacji opartych na solidnych naukowych podstawach. Jego innowacyjne podejście oparte na zaawansowanej sztucznej inteligencji i współpracy z zaufanymi organizacjami międzynarodowymi zapewnia skuteczną demistyfikację autyzmu i promowanie społecznej akceptacji oraz zrozumienia.

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Rusza Wakacyjna Promocja SoDA

SoDA Mastermind – rusza nowy projekt ekspercki SoDA

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów