SoDA Locals: Gdańsk

15.12.2022
19:00 – 22:00
Gdańsk

W tym sezonie formuła spotkań Locals została wzbogacona o krótką prelekcję, która otworzy spotkanie i nada mu temat przewodni. Inicjatorem dyskusji 15 grudnia będzie Radosław Szmit (Head of Growth DAC.digital). Poza tym czeka na Was wieczorny networking przy napojach i przekąskach w luźniejszej atmosferze.

Agenda:

  • Intro SoDA (powitanie gości, aktualizacja informacji o Organizacji) ~ 5 min
  • Przedstawienie się uczestników spotkania (imię, nazwisko, firma, liczba osób w firmie, specjalizacja, aktualne potrzeby) ~ 2 min per firma
  • Prelekcja ~ 30 min
    Radosław Szmit, Head of Growth DAC.digital zaprezentuje z kolei temat Growth factors in software development agencies. A case study of DAC.digital 700%+ growth
  • Dyskusja, pytania do prelegentów, networking 

Zaproszenia na to spotkanie będą wysyłane drogą mailową do właścicieli firm SoDA z północnej Polski. W razie pytań prosimy o kontakt z Kamilą Gabryś: kamila.gabrys@sodapl.com