SoDA

SoDA podpisała memorandum o współpracy z Bulgaria ICT

SoDA, czyli Organizacja Pracodawców Usług IT to związek polskich firm technologicznych. Jednym z naszych kluczowych zadań jest integracja i reprezentowanie firm członkowskich przed organami władzy oraz administracji rządowej i samorządowej. 

Aby jeszcze lepiej spełniać te założenia, nawiązaliśmy kolejną ważną współpracę. Tym razem z ICT Cluster Bulgaria, czyli strategiczną inicjatywą klastrową bułgarskiego biznesu ICT. Organizacja ta skupia swoje działania na wspieraniu bułgarskiego przemysłu, rozwijaniu i promowaniu klastrów oraz tworzeniu nowych możliwości biznesowych, m.in. poprzez współpracę transgraniczną, międzybranżową oraz międzyklastrową. 

Wsparcie dla firm

W ramach podpisanego memorandum SoDA oraz ICT będą promować współpracę nad oprogramowaniem, m.in. pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Strony również będą wymieniać się wiedzą gospodarczą, handlową oraz prawną. Memorandum zakłada również, że obie organizacje będą współpracować ze sobą w zakresie tworzenia relacji biznesowych między firmami funkcjonującymi na terenie Bułgarii z polskimi przedsiębiorstwami z sektora IT.  

Badania rynku

SoDA i ICT Bulgaria będą także wymieniały się wiedzą i doświadczeniami w ramach badań rynków działalności. Będą także konsultować się informacjami, dot. m.in. luki kadrowej, relacji z organami administracji publicznej, a także konsekwencjami wojny w Ukrainie dla biznesu i branży IT. W ramach współpracy planują także wspólne wydarzenia, których celem będzie budowanie długotrwałych relacji biznesowych. 

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Stanowisko SoDA: Zmiana ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

“Nie wyobrażam sobie już pracy poza software house.” Rozmowa z Anitą Niedźwiedź, COO w RITS Software House

Case Study Intellias: IntelliWomen, czyli recepta na walkę ze stereotypami płci. Konferencja She is Tech