Biała księga zaleceń oraz wniosków z narady publicznej.