SoDA

SoDA Mastermind

Dla kogo?

SoDA Mastermind to cykl comiesięcznych spotkań na żywo, w małych, kameralnych grupach. Uczestnicy, wraz z ekspertem opracowują wybrany temat, dyskutując, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Projekt dedykowany jest właścicielom i osobom zarządzającym (C-level) w firmach członkowskich SoDA. Aby dołączyć do grupy wymagane są zapisy poprzez specjalny formularz kwalifikacyjny. SoDA Mastermind odbywa się w podziale na cykle dotyczące konkretnych obszarów. Pierwszy z nich skupia się na praktycznych aspektach sprzedaży i jest prowadzony przez Konrada Weiske, CEO Spyrosoft.
SoDA Mastermind