SoDA

Polskie IT dla Ukrainy — informacja prasowa

Organizacje ICT w Polsce łączą siły, aby realizować szeroko zakrojone działania na rzecz Ukrainy i jej obywateli dotkniętych agresją Rosji. Do współtworzenia projektu „Polskie IT dla Ukrainy” zapraszają także prywatne firmy z szeroko rozumianego sektora IT. Wszystkich zachęcają natomiast do wsparcia zbiórki prowadzonej pod patronatem Fundacji Ukraina.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie powstało wiele inicjatyw społecznych i biznesowych, które jednoczą mieszkańców Polski wokół idei pomocy uchodźcom oraz wsparcia osób walczących o niepodległość narodu ukraińskiego. Swoje siły w tym zakresie postanowiły połączyć organizacje ICT, aby w skoordynowany sposób odpowiadać na realne potrzeby Ukrainy.

„Polskie IT dla Ukrainy”, bo tak nazwaliśmy wspólny projekt, powstał z myślą o długofalowej pomocy dla naszych sąsiadów. Do tego potrzebne są jednak przemyślane, dobrze zaplanowane i przede wszystkim skoordynowane działania w bardzo wielu obszarachmówi Bartosz Majewski, Prezes SoDA.Dzięki współpracy z Fundacją Ukraina na bieżąco identyfikujemy i realizujemy potrzeby medyczne czy sprzętowe zgłaszane do nas z frontu. Równolegle skupiamy się na kwestiach legislacyjnych, edukacyjnych oraz walce z fake newsami, angażując do pomocy firmy zrzeszone w naszych organizacjach oraz podmioty zewnętrze specjalizujące się w danej dziedzinie. Jesteśmy też w kontakcie z IT Ukraine Association zarówno w kwestiach pomocy humanitarnej, jak i ściśle powiązanych z branżą.

Organizatorami „Polskie IT dla Ukrainy” są: Software Development Association Poland (SoDA) — inicjator projektu, Fundacja Digital Poland, Fundacja Tech to The Rescue, ITCorner, Just Join IT, Klaster CyberMadeInPoland, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

– W tych niezwykle trudnych chwilach wyrażamy solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego. Codziennie wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy oraz wszystkich, których dotyka wojna. W końcu wszyscy z nas znają Ukrainki i Ukraińców: to pracownicy wielu polskich firm, ale także bliscy, koledzy i koleżanki, sąsiedzi, którzy mieszkają i pracują w Polsce, których spotykamy na co dzień, którzy są częścią naszej społeczności. Włączyliśmy się w działalność Polskie IT dla Ukrainy, aby osiągnąć jak największą skuteczność i zachować synergię pomiędzy naszymi organizacjami. Dodatkowo wspieramy też indywidualne inicjatywy naszych fundatorów, którzy działają w obrębie fundacji. Podejmujemy też każdego dnia szereg działań mających na celu walkę z dezinformacją. I na tym nie przestajemy. Łączymy siły, ludzi i działamy dalej

Zbiórka na bieżące wsparcie dla Ukrainy

Dużą akcją prowadzoną obecnie w ramach projektu jest zbiórka charytatywna Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge na rzecz Fundacji Ukraina. W zakładce zbiórki w serwisie zrzutka.pl codziennie aktualizowana jest lista potrzeb zgłaszanych przez stronę ukraińską za pośrednictwem Fundacji, która następnie z zebranych środków finansuje odpowiednie zakupy. Do tej pory udało się w ten sposób zamówić i dostarczyć na tereny objęte wojną środki medyczne oraz sprzęt taktyczny za kwotę ponad 620 000 złotych.

Skuteczna pomoc w obecnej sytuacji jest możliwa tylko przy ścisłej współpracy zaangażowanych. Środki z naszej zbiórki trafiają do Fundacji Ukraina, przy pomocy której możemy realizować zamówienia medykamentów oraz rzeczy technicznych i taktycznych — w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki dużym kwotom pochodzącym ze zbiórki możemy więc realizować większe zamówienia w korzystniejszych cenach i w krótszym czasie. Koordynujemy działania w obszarach komunikacji z Ukrainą (szpitale, bataliony, ODA), wolontariuszy, działu zakupów i transportu. Wraz z Fundacją robimy wszystko, aby dary jak najszybciej trafiały do potrzebujących oddziałów w Ukrainiemówi Mateusz Romanow, CEO KYOTU Technology & 25wat i Koordynator akcji Polskie IT dla Ukrainy.Warto przy tym podkreślić, że działamy w sposób transparentny, od współpracy ze zweryfikowanymi partnerami po rozliczenie wydatków przez Fundację.

Do udziału w akcji można przyłączyć się, wpłacając pieniądze na stronie Zrzutki lub dostarczając wskazane dary fizycznie do punktów zbioru i segregacji przy ulicach Rakietowej 37 (sprzęt taktyczny) oraz Oławskiej 24 (sprzęt medyczny) we Wrocławiu. Zbiórka została objęta patronatem Konsulatu Ukrainy w Polsce oraz Prezydenta Wrocławia.

Inne działania w Polsce

Prowadzone są także działania z myślą o uchodźcach wojennych z Ukrainy przebywających i napływających do Polski. Specjaliści z przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacjach ICT na bieżąco tworzą aplikacje i inne rozwiązania software’owe ułatwiające niesienie pomocy humanitarnej.

Tak powstała m.in. aplikacja dla Konsulatu Ukrainy, a niedługo będziemy mogli przekazać również aplikację dla wolontariuszy na granicy, która ułatwi im skoordynowanie zapisów, szukanie pomocy, noclegu etc. Stale rozwijamy i zabezpieczamy przed cyberatakami także już istniejące rozwiązania, które powstały na początku konfliktu zbrojnego w ramach indywidualnych inicjatyw firm członkowskich. A jest ich naprawdę dużopodkreśla Marta Kępa, Executive Director w SoDA i Koordynatorka akcji Polskie IT dla Ukrainy.Zapotrzebowanie można zgłaszać na adres e-mail: ukraina@sodapl.com.

Dzięki inicjatywie firmy IT współpracują już z 30 organizacjami pozarządowymi. Wśród realizowanych dla nich projektów znajdują się te łączące uchodźców z osobami oferującymi transport i/lub nocleg; pomagające w koordynacji pracy i zasobów ludzkich na granicy oraz na dworcach; wspierające logistykę, np. bezpieczny transport pacjentów z Ukrainy do Polski, czy ułatwiające fundraising. W dalszej perspektywie rozważane jest uruchomienie specjalnego call center, do którego kierowani byliby wszyscy migranci. Tu “Polskie IT dla Ukrainy” w znacznej mierze opiera się na wiedzy i doświadczeniu Tech To The Rescue w zakresie działalności NGOs.

Toczą się również rozmowy z dostawcami sprzętu typu hardware na temat możliwości przekazania go dla potrzebujących uchodźców. Już teraz udało się zakupić i przekazać komputery, drukarko-skanery i osprzęt do montażu infrastruktury IT (stojaki, routery, kable).

Duży nacisk położono też na wsparcie prawne związane z zatrudnieniem i legalizacją pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja Pracodawców IT SoDA wraz ze Stowarzyszeniem ITCorner i Stowarzyszeniem Klaster ICT Pomorze Zachodnie wystosowała w tej sprawie oficjalne pismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedstawiciele branży bezpośrednio odnieśli się w nim do przygotowywanej przez rząd specustawy i zaproponowali konkretne zmiany w przepisach, które powinny zostać uchwalone priorytetowo. Zadeklarowali przy tym chęć udziału w grupie roboczej, która mogłaby wspomniane zapisy wdrażać. Znaczna część przedstawionych postulatów została uwzględniona i znajduje się w obecnym projekcie ustawy. SoDA zapowiedziała już przygotowanie otwartego webinaru poświęconego specustawie dla wszystkich zainteresowanych nowymi regulacjami.

Innym z ważnych punktów pomocy Ukrainie jest walka z dezinformacją pojawiającą się w sieci. W najbliższych dniach utworzona zostanie grupa ekspercka, w skład której wejdą przede wszystkim podmioty specjalizujące się w obszarze tzw. fact-checkingu. Bartosz Majewski wymienia tu m.in. Michała Sadowskiego (właściciel firmy Brand24 oraz atformy zglostrolla.pl), Stowarzyszenie Demagog, a także KRRiT. Jej zadaniem będzie koordynacja działań, które w sposób zautomatyzowany pomogą wyeliminować nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie, a także zwiększą świadomość społeczeństwa w zakresie weryfikacji treści.

Projekt “Polskie IT dla Ukrainy” będzie rozwijany i dostosowywany do bieżącej sytuacji w Polsce oraz Ukrainie.

Jak można pomóc w realizacji projektu?

Na zbiórkę Polski TECH i biznes dla walczącej Ukrainy #CyberBridge datek może wpłacić każda osoba fizyczna lub firma, bez względu na sektor, w jakim działa. Przedsiębiorstwa z obszaru szeroko rozumianego IT mają natomiast możliwość włączenia się w inicjatywę „Polskie IT dla Ukrainy” również od strony koncepcyjnej i wykonawczej.

Wszelkie informacje na temat projektu i możliwości jego wsparcia dostępne są na stronie www.polskieit.pl oraz pod adresem: ukraina@sodapl.com.

O inicjatywie

Polskie IT dla Ukrainy to długofalowy projekt, w który włączyły się największe zrzeszenia i organizacje ICT w Polsce. Połączenie sił pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich, wiedzy i sprzętu, jakimi dysponuje branża. W ramach inicjatywy oferowane jest przede wszystkim wsparcie techniczne w postaci produktów i usług, które usprawniają działania wolontariuszy czy organizację transportu obywateli Ukrainy i zwierząt zza wschodniej granicy. To również pomoc prawna m.in. przy legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce, a także działania wspierające walkę z dezinformacją i fake newsami dotyczącymi wojny w Ukrainie.

W ramach projektu uruchomiona została zbiórka charytatywna we współpracy z Fundacją Ukraina. Zebrane środki w całości przeznaczane są na pomoc humanitarną, zakup sprzętu medycznego i taktycznego oraz dostarczenie go na granicę polsko-ukraińską, a następnie w głąb Ukrainy.

Więcej informacji dostępnych jest na https://www.polskieit.pl/

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów

AR w e-commerce: perspektywy, przewidywania, stan rynku

Sztuczna inteligencja w samochodach autonomicznych. Wywiad z Kubą Walińskim, CEO w Happy Team