SoDA

Polski Ład — drugi list do Prezesa Rady Ministrów

Obserwując liczne reakcje dotyczące propozycji zawartych w Polskim Ładzie, zainicjowaliśmy kolejny list do Premiera Mateusza Morawieckiego. W liście tym zachęcamy do wspólnej dyskusji i konsultacji zmian, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wysokości składki zdrowotnej, co istotnie wpłynie na osoby prowadzące działalność gospodarczą, czyli w dużej części na specjalistów, działających w polskiej branży IT.

Zaproszenie do konsultacji podpisali Prezesi: SoDA, Stowarzyszenia ITCorner oraz Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Minister Cyfryzacji

Szanowny Panie Premierze,

Polska branża informatyczna z uwagą przygląda się propozycjom zmian i reform, zawartych w strategii Polski Ład. Trudno nie zgodzić się z potrzebą wdrożenia nowych rozwiązań, które wesprą rozwój polskiej gospodarki, w tym sektora IT, będącego jej coraz istotniejszą częścią.

W zapisach Polskiego Ładu widzimy wiele propozycji, które są interesujące i korzystne z punktu widzenia naszej branży. Zaliczyć do nich można: podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich pracujących Polaków, fundusz nowoczesnych kompetencji, wspomagający przekwalifikowanie pracowników w ramach cyfryzacji polskiego przemysłu, klastry sektorowe w tym zdecentralizowany klaster IT, podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej, ulga na IPO, symultaniczna ulga IP BOX i B+R, ulepszony Estoński CIT, wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników czy też system przyciągania do Polski zagranicznych specjalistów z branż deficytowych.

Równocześnie znaczący niepokój wśród firm z branży informatycznej budzi zawarta w Polskim Ładzie propozycja, dotycząca zmiany wysokości składki zdrowotnej, która ma być naliczana od dochodu, niezależnie od formy zatrudnienia. Wprowadzenie tej zmiany oznaczać będzie rzeczywisty i istotny wzrost podatku osób prowadzących działalność gospodarczą, czyli dużej części specjalistów, działających w polskiej branży IT.

Sektor IT zmaga się z dotkliwym deficytem wykwalifikowanych specjalistów IT na polskim rynku pracy, a co za tym idzie — dynamicznym wzrostem kosztów pracy. Wprowadzanie zmian w sposobie opodatkowania, może doprowadzić do sytuacji, w której Polska przestanie być miejscem atrakcyjnym do zakładania i prowadzenia firmy technologicznej. Mniejsze firmy, w olbrzymiej większości reprezentujące polski kapitał, które nie będą w stanie pokryć podwyższonych kosztów mogą zostać zmuszone do zakończenia działalności. Co więcej, podwyższenie kosztów prowadzenia działalności dla samozatrudnionych niesie znaczące zagrożenie pogłębienia się zjawiska drenażu mózgów, polegającego na odpływie wysoko wyspecjalizowanych specjalistów IT poza granice Polski w poszukiwaniu lepszych warunków życia i pracy.

Może doprowadzić to do sytuacji, w której przez brak wykwalifikowanych kadr na polskim rynku pracy, niemożliwe stanie się zrealizowanie ambitnych zmian i reform, których bardzo istotną częścią jest transformacja cyfrowa, a które zawarte są w Polskim Ładzie, Krajowym Planie Odbudowy i Polityce Przemysłowej.

Chcemy podkreślić, że jako firmy usługowe konkurujemy o projekty IT z całym światem i często mamy możliwość ich realizacji w różnych krajach. Nie chcemy całkowicie uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych jednak apelujemy, by zrealizować je w zakresie, który pozwoli naszej branży nadal rosnąć tutaj — w Polsce.

W imieniu sygnatariuszy tego pisma prosimy o aktywny dialog i konsultacje w zakresie implementacji zmian, proponowanych w Polskim Ładzie z reprezentowaną przez nas branżą, w celu wypracowania rozwiązań, korzystnych zarówno dla branży IT, jak i całej polskiej gospodarki.

Z poważaniem,

Bartosz Majewski
Prezes Prezydium, Organizacja Pracodawców Usług IT (SoDA)

Grzegorz Rudno-Rudziński
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie ITCorner

Marcin Kaczmarek
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie

List SoDA, ITCorner, Klaster IT w odpowiedzi na Polski Ład

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Case study Cańbi: W jakim celu mierzyć produktywność programistów?

Case study BlueRider.Software: Authentic Authism, czyli jak zrozumieć autyzm dzięki technologii

LinkedIn partnerem SoDA. Dołącz do nowego cyklu webinarów