SoDA

Zmiany w Zespole SoDA

W związku ze stałym rozwojem SoDA oraz zwiększaniem się liczby firm członkowskich – Prezydium organizacji podjęło decyzję o rozszerzeniu zespołu koordynującego i powołaniu Marceliny Chojnackiej na stanowisko Executive Director SoDA. Marcelina wspólnie z Martą Kępą będzie odpowiedzialna za zarządzanie całym zespołem SoDA oraz działaniami Komitetów, przy ścisłej współpracy z Prezydium organizacji.

Początki z SoDA

Marcelina dołączyła do SoDA w lipcu 2021 na stanowisko Public Advocacy Coordinator. Od tego czasu koordynuje działania SoDA w zakresie procesów legislacyjnych, instrumentów wsparcia i funduszy europejskich dla branży IT. Realizuje Barometr Nastrojów SoDA oraz Raport Płacowy SoDA. Na bieżąco współpracuje z administracją publiczną, firmami członkowskimi, ekspertami SoDA, a także innymi organizacjami, takimi jak związki branżowe, związki pracodawców czy organizacje pozarządowe. W ramach swoich codziennych działań bierze udział w konsultacjach społecznych istotnych z punktu widzenia branży IT, stale rozwija program Poland.Business Harbour, buduje rozpoznawalność SoDA wśród administracji publicznej czy przygotowuje różne opinie dla Ministerstw celem pokazania jak najlepszych rozwiązań z punktu widzenia sektora IT. 

Biogram

Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychologia Biznesu. W ciągu ostatnich lat zdobywała doświadczenie w Wielkiej Czwórce w zakresie pomocy publicznej, dofinansowań projektów z funduszy UE, a także wdrożeń ulg podatkowych (Ulga B+R oraz IP Box) dla przedsiębiorców z różnych sektorów, w tym głównie z obszaru IT. Jeszcze jako studentka przez kilka miesięcy ściśle współpracowała z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości (AIP), gdzie dla zainteresowanych, młodych startupów prowadziła sesje coachingowe.

Co więcej, w ramach doświadczenia zdobywanego w ostatnich latach uczestniczyła również w programie mentoringowym dla przedsiębiorstw społecznych, w ramach którego pomagała wybranym przedsiębiorcom w sprawach bieżących, np. w sporządzeniu ogłoszeń rekrutacyjnych, poszukiwaniu źródeł finansowania działalności, analizie wewnętrznych działań i rekomendacjach zmian w kontekście struktury czy podziału obowiązków.

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

Apel SoDA do Prezesa Rady Ministrów

AR w e-commerce: perspektywy, przewidywania, stan rynku

Sztuczna inteligencja w samochodach autonomicznych. Wywiad z Kubą Walińskim, CEO w Happy Team