SoDA

System prawno-podatkowy

Utworzenie systemu prawno-podatkowego, który mógłby stanowić Wirtualną Strefę Ekonomiczną dla sektora IT/wysokich technologii (jak np. High-Tech Park na Białorusi czy Diya.City w Ukrainie). To m.in.:

  1. Wprowadzenie szeregu ulg podatkowych w zakresie podatku PIT I CIT, mających wesprzeć polskich przedsiębiorców, a zwłaszcza tych, którzy ponoszą koszty prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych również o sektora IT. 
  2. Obecne, nowe ulgi wprowadzone w ramach Polskiego Ładu adresowane są wyłącznie do podatników wytwarzających produkty fizyczne lub nabywających pewne urządzenia, całkowicie pomijając przy tym rozwiązania mające postać oprogramowania/programu komputerowego (ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję);
  1. Estoński CIT – wnosimy o rozważenie rezygnacji z wymogów dotyczących struktury własnościowej podmiotów kwalifikujących się do korzystania z ryczałtu ograniczonej wyłącznie do osób fizycznych. W praktyce bowiem obserwujemy sytuację, w której podmioty gospodarcze z sektora usług IT cechujące się wysoką dynamiką wzrostu decydują się na pozyskanie inwestora zewnętrznego, czy to instytucjonalnego, czy też branżowego, który jest zainteresowany objęciem udziałów (akcji).
  2. Celem większości przedsiębiorców sektora IT obecnie i w przyszłości jest rozwój i reinwestowanie pozyskanych środków. Cel ten w pełni odpowiada założeniom CIT estońskiego. Rozszerzenie możliwości skorzystania z tej preferencji również przez spółki z udziałem inwestorów instytucjonalnych (a nie wyłącznie osób fizycznych) mógłby dać bardzo istotny dodatkowy impuls prorozwojowy. Uatrakcyjniłby również formę rozliczeń podatku dochodowego, która w obecnym kształcie jest w nikłym stopniu obecna zarówno wśród spółek IT, jak i innych.

Najnowsze artykuły

Najnowsze artykuły

The tech sector has a responsibility to support people during times of crisis; the war in Ukraine is no exception

Jedna składka członkowska w SoDA — duża oszczędność dla firmowego budżetu i korzyści dla całego zespołu

W SoDA korzysta każdy — wsparcie dla mniejszych, średnich i dużych software house’ów.