Dyrektywa work-life balance – jakie zmiany dla organizacji?

16.12.2022
12:00 – 13:00
Online

Agenda:

  • Nowe uprawnienia związane z opieką nad bliskimi;
  • Większe przywileje dla pracujących ojców;
  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego i jego nowe zasady;
  • Urlop opiekuńczy i wolne z powodu siły wyższej;
  • Elektronizacja wniosków urlopowych;
  • Elastyczna organizacja pracy dla pracujących opiekunów;
  • Rola pracodawcy w zagwarantowaniu uprawnień wynikających z dyrektywy;
  • Jak wdrożyć przepisy dyrektywy bez uszczerbku dla prawidłowej organizacji pracy w firmie?

Prelegentka:

Agata Majewska – Radca Prawny w Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy.

Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych.