Dogrywka panelu dyskusyjnego SoDA: Praca zdalna. Jak przygotować się do zmian w KP?

27.01.2023
10:00 – 11:00
Online

Dołącz do panelu dyskusyjnego na temat tego, jakie rozwiązania wprowadzić w firmie w związku z projektowanymi zmianami w zakresie pracy zdalnej. W trakcie spotkania zależy nam na otwartej dyskusji i dzieleniu się wiedzą na temat tego, jak podejść do m.in. takich kwestii, jak standaryzacja wyliczenia kosztów pracy zdalnej i ekwiwalentu dla pracownika.

Temat przewodni inicjują:

  • Agata Majewska – Specjalista w zakresie doradztwa dla pracodawców i ochrony danych osobowych. W  Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorców, w szczególności w sprawach z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.: w przedmiocie nierównego traktowania, dyskryminacji, mobbingu, roszczeń związanych z rozwiązaniem umów o pracę. Prowadzi doradztwo w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w szczególności współdziałania z przedstawicielami pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych, zatrudniania pracowników tymczasowych i outsourcingu usług, delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców.
  • Katarzyna Sakowska – Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy. W LegalHut specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce zatrudnienia oraz w prawie nowych technologii. Udziela bieżącego wsparcia software house’om oraz startupom z zakresu obsługi prawnej projektów technologicznych. Bierze udział w tworzeniu, opiniowaniu oraz negocjacjach kontraktów dotyczących usług programistycznych, w tym umów wdrożeniowych, licencyjnych oraz utrzymaniowych (SLA).Uczestniczy w obsłudze prawnej rozwiązań chmurowych. Doradza w sprawach pracowniczych oraz związanych z różnymi formami nawiązywania współpracy na gruncie prawa cywilnego. Obsługuje procesy związane z migracjami personelu w ramach grup kapitałowych i łączenia przedsiębiorstw.

Spotkanie dedykowane jest firmom członkowskim SoDA .

Nie otrzymałeś zaproszenia na wydarzenie? Skontaktuj się z: daria.ciszek@sodapl.com